Nexus tar över Strålfors TradeCom Solutions affärsenhet för Internetlösningar

Nexus tar över Strålfors TradeCom Solutions affärsenhet för Internetlösningar Technology Nexus AB,( Nexus), och Strålfors TradeCom Solutions AB, (TradeCom), har tecknat ett avtal rörande överlåtelse av inkråmet i TradeComs affärsenhet för Internetlösningar. Nexus tar därmed över produkträttigher, kundstock, löpande support och kundåtaganden baserad på plattformen Astrad "Vi ser mycket positivt på att Strålfors gett oss det förtroende det innebär att förvalta och vidareutveckla dessa kundrelationer och ser stora möjligheter att utveckla dessa relationer enligt Nexus vision om partnerskap kring säkrade lösningar", säger Henrik Halvorsen, Vice VD, Nexus. "Genom överlåtelsen till Nexus av Internetlösningsenheten kan vi på ett tryggt sätt säkra våra kunders framtida behov, vilket är av stor betydelse" säger C-G Carlebom, affärsutvecklingsansvarig för TradeCom. "Samtidigt får vi möjlighet att satsa ännu hårdare på EDI, som är kärnverksamheten inom TradeCom. En verksamhet som startade redan 1986 och där vi idag har uppnått en betydande marknadsandel i Norden". För ytterligare information kontakta: Henrik Halvorsen, Vice VD, Technology Nexus AB, mobil: 0705-11 39 49, e-post: henrik.halvorsen@nexus.se CG Carlebom, Affärsutvecklingsansvarig, Strålfors TradeCom Solution, tel: 031-893 828, mobil: 0705-89 38 28 Per Nyström, Marknadsdirektör, Strålfors AB, tel: 040-661 3762, mobil: 0709-72 95 00 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 400 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post : contact@nexus.se Fakta om Strålfors Strålfors TradeCom Solutions ingår i Strålfors som är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,1 miljarder SEK och har verksamhet i 11 länder med totalt 1900 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. Mer information finns på www.stralfors.com. E-post: info@stralfors.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01050/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01050/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar