Nexus tecknar omfattande avtal med Swiss Railway kring vidareutveckling av infrastruktur för säker meddelandehantering

Nexus tecknar omfattande avtal med Swiss Railway kring vidareutveckling av infrastruktur för säker meddelandehantering Nexus Secured Communications, ett affärsområde inom Nexus, har via sin verksamhet i Tyskland idag erhållit en order från den ledande europeiska outsourcingaktören T-System, kring leverans av infrastrukur för säker meddelandehantering, Secured Messaging, till Swiss Railway (SBB). Ordervärdet uppgår initialt till 10 Mkr och inkluderar utveckling, underhåll och support. Ordern innebär också starten för ett strategiskt europeiskt samarbete kring Secured Messaging mellan Nexus och T-System. De mest kritiska faktorerna kring meddelandehantering för Swiss railways är informationssäkerhet och svarstider. Den nu beställda infrastrukturen vidareutvecklas under det första halvåret 2002 och kommer att innehålla kontroll över bifogade filer, skydd mot spamming, viruskontroll och ger som helhet en mycket hög säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet. "Vi är stolta över detta bevis på att vårt koncept för Secured Messaging tillgodoser uttalade krav på säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet hos våra kunder", säger Ivo Neumann, VD, Nexus Technology GmbH. Secured Messaging ger stora företag och organisationer tillgång till en stark partner för säker och tillförlitlig infrastruktur, integrerad med olika affärskritiska lösningar som meddelandehantering, e-business, ERP och andra applikationer. Konceptet lanserades på Gartner Groups Itxpo i Cannes tidigare i höst och har blivit mycket väl mottaget på marknaden, och har initierat ett antal mycket intressanta affärsdiskussioner. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, 0706 - 47 58 10, 013 - 35 74 15, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Ivo Neumann, VD, Nexus Technology GmbH, Tel: +49-40-5549990, e-mail: ivo.neumann@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen Attract40, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har c:a 400 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New York. Mer information finns på www.nexus.se. E-post: contact@nexus.se.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00830/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00830/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar