Technology Nexus AB (publ) förespår en fortsatt stark tillväxt, med än bättre lönsamhet för 2001

Technology Nexus AB (publ) förespår en fortsatt stark tillväxt, med än bättre lönsamhet för 2001. Technology Nexus AB (publ), nedan kallat Nexus, som idag publicerade bokslutkommuniké för 2000 förutspår en fortsatt stark tillväxt för 2001. Skälen till det är dels ett genombrott för bolaget under 2000, vilket fortsatt in i 2001, dels en mycket starkt orderingång under Q4 2000 som även den fortsatt utvecklas positivt under 2001. Det tidigare kommunicerade tillväxtmålet 30 -50 % kommer att uppfyllas, förmodligen i det övre skiktet. Resultatutveckling kommer att vara fortsatt stark, med ett långsiktigt mål för perioden 2001-2003 på 10% rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar och strukturkostnader i samband med under 2000 genomförda förvärv. Kassaflödet, med c:a 40 Msek i kassan idag, kommer ytterligare att förstärkas under perioden, och inga tillskott av kapital kommer att krävas för den löpande verksamheten. För mer information kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, mobil 0706 - 47 58 10, e-post mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar i den digitala ekonomin. Nexus har c:a 350 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New York. Mer information finns på www.nexus.se. E-post : contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00520/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar