Technology Nexus AB (publ) förvärvar Dagaz AB och förstärker sin position som Sveriges största leverantör inom Informati

Technology Nexus AB (publ) förvärvar Dagaz AB och förstärker sin position som Sveriges största leverantör inom Informationssäkerhet Technology Nexus AB, nedan kallat Nexus, och Dagaz AB har skrivit en avsiktsförklaring om att Nexus ska förvärva samtliga aktier i Dagaz. Dagaz är ett konsultbolag inom informationssäkerhet och kommunikation med 16 anställda i Stockholm och Malmö. Konsulterna har mycket hög kompetens och arbetar med både teknisk och administrativ säkerhet. Bolaget grundades 1998 och har sedan starten haft en positiv utveckling av verksamheten. Dagaz arbetar med kunder som t ex Försvarsmaken, SJ, Rikspolisstyrelsen, Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB), Electrolux, Försvarets Materielverk (FMV,) Ericsson, Posten IT och Stockholm Stad. Dessa uppdrag karaktäriseras av en unik blandning av djup teknisk kompetens och väl utvecklade metoder. Nexus, som idag är den ledande aktören inom Säkrade lösningar i Norden, stärker nu sin position ytterligare inom området informationssäkerhet. Totalt har Nexus efter Dagaz-förvärvet över 80 informationssäkerhetskonsulter och är därigenom det enskilt största bolaget inom informationssäkerhet i Sverige. Dagaz kommer att ingå i affärsområdet Nexus Security. -"Dagaz har en ledande position inom informationssäkerhetsområdet och stärker Nexus position kring Säkrade lösningar på ett idealiskt sätt. Vi kan nu erbjuda våra befintliga kunder ytterligare kompetens inom informationssäkerhetsområdet och dessutom ger det oss ytterligare resurser på en bredare marknad, inte minst inom den offentliga sektorn", säger Mikael Jacobsson, vd på Nexus. -"Denna försäljning görs för att möjliggöra större kundåtaganden inom informationssäkerhet och känns helt rätt i tiden", säger Lars Östberg, VD på Dagaz. "Då Dagaz är ett av Sveriges ledande bolag inom informationssäkerhet och har ett mycket gott rykte på marknaden så förstärker vi positionen ytterligare på den svenska marknaden. Vi ser Nexus som en önskepartner för Dagaz genom deras ledande position inom säkerhetsområdet, starka erfarenheter från outsourcing och goda ekonomi. Detta ger oss en mycket stark position och stora möjligheter" fortsätter Lars Östberg. Affären kommer att slutföras inom de närmaste veckorna. Finansiellt kommer goodwilleffekten vara begränsad och Dagaz förväntas bidra till resultatet redan under innevarande år. För ytterligare information kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, mobil: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Peter Galli, affärsområdeschef, Nexus Security, mobil: 0708 - 72 05 05, e-post: peter.galli@nexus.se Lars Östberg, VD, Dagaz AB, mobil: 0709 - 27 97 60, e-post: lars.ostberg@dagaz.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen Attract40, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har c:a 400 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London Madrid och New York. Mer information finns på www.nexus.se. E-post: contact@nexus.se Fakta om Dagaz AB Dagaz AB bildades i oktober 1998 och består i dag av 16 medarbetare. Medelåldern är 35 år och medarbetarna har lång erfarenhet av arbete med kommunikations- och säkerhetsfrågor. Dagaz affärsidé är att erbjuda konsulttjänster inom informations- säkerhet och kommunikation genom att aktivt utveckla kompetens inom befintliga och framtida metoder och tekniker. Våra kunder är större företag och offentlig sektor i Sverige. Mer information finns på www.dagaz.se. E-post: info@dagaz.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00040/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00040/bit0001.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar