Technology Nexus AB (publ) förvärvar Internetsäkerhetsföretaget Unilog Systems AB

Technology Nexus AB (publ) förvärvar Internetsäkerhetsföretaget Unilog Systems AB. Technology Nexus AB (publ), noterade på Stockholms Fondbörs O-lista, och ägarna i Unilog har idag träffat ett avtal om att Nexus övertar samtliga aktier i Unilog. Unilog startade i Uppsala 1985 och har idag 13 anställda med en prognosticerad omsättning för helåret 2000 på cirka 11,5 MSEK och ett resultat på 2 MSEK. Unilog är ett specialistkonsultföretag med fokus kring Internet, säkerhet och systemutveckling. Unilogs verksamhet är fokuserad på tre områden : - Säkerhet i nät och system - Systemutvecklingsprojekt - Web-utveckling för avancerade Internetlösningar Förvärvet sker per den 1 januari 2000, och finansieras via en riktad nyemission till Unilogs ägare vilket ryms inom det mandat bolagsstämman beviljat Nexus styrelse. Förvärvet beräknas bidra positivt till Nexus resultat redan under innevarande år. "För Nexus del innebär förvärvet att vi ytterligare förstärker vår ledande position inom området säkra Internettillämpningar, infrastruktur och affärssystem. Unilogs kompetens, erfarenhet och kundkrets passar mycket väl in i vår utvecklingsplan för att vara den ledande affärs- och utvecklingspartnern för säkra IT-lösningar" säger Mikael Jacobsson, VD på Nexus. "För Unilog är sammangåendet med Nexus en utmärkt lösning då vi båda delar värderingar vad gäller kvalitet och säkerhet i moderna IT system. Vi får på detta sätt chans att med vår specialistkompetens tillsammans med styrkan i Nexus ta större åtaganden än i dag." säger Björn Sjöholm, VD för Unilog. "Marknaden har nu mognat och växer snabbt för den typ av kunnande vi besitter och de lösningar vi levererar", säger Mats Enquist, vice VD för Nexus. "Web och Internet handlar inte längre bara om glättade informationssidor, utan om affärer och affärskritiska system och produkter. I och med detta blir även affärsförståelse, teknikkunnande och säkerhet viktiga egenskaper i valet av leverantör, vilket passar oss. Vi har sett och ser nu en kraftig ökning av orderingången, och förvärvet av Unilog ger oss möjlighet att utvecklas ännu snabbare på en växande marknad. " För ytterligare information, kontakta Mikael Jacobsson, VD Nexus, 013-35 74 00 / 0706 - 47 58 10, Mats Enquist, vVD Nexus, 018-17 18 00 / 0705-93 77 71 eller Björn Sjöholm, VD Unilog, 018-13 20 10, 0705-22 01 10 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkra IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus kunder finns inom segmenten Bank/Finans, Industri och Offentlig sektor. Nexus vision är att vara Nordens ledande partner för säkra IT-lösningar. Nexus har c:a 140 anställda, med placering i Linköping, Täby, Uppsala, Borlänge och Västerås. Omsättningen under 1998 var knappt 100 MSEK, med ett resultat på c:a 6 MSEK. Mer information finns på www.nexus.se. E-mail : contact@nexus.se Fakta om Unilog Unilog startade i Uppsala 1985 och har idag 13 anställda med en prognosticerad omsättning 2000 på cirka 11,5 MSEK och ett resultat på 2 MSEK. Unilog har sitt kontor i Uppsala, men verkar över hela landet. Bland kunderna märks t ex : Posten, PostCom, Siemens Elema, Amersham Pharmacia Biotech, Banctec, Global One, Telenordia m fl. Unilog har sedan 1985 genomfört konsultuppdrag och helhetsåtaganden inom tekniskt avancerade IT system. Unilogs verksamhet är fokuserad på tre områden : Säkerhet i nät och system Systemutvecklingsprojekt Webbutveckling för avancerade Internetlösningar Mer information finns på www.unilog.se E-mail : info@unilog.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/01/26/20010816BIT00480/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2000/01/26/20010816BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar