Technology NEXUS AB (publ) och SID Data AB går samman

gy NEXUS AB (publ) och SID Data AB går samman. O-listenoterade Technology NEXUS AB och SID Data AB i Västerås har avtalat om att utreda förutsättningarna för att samgående. Samgåendet skall ske genom att NEXUS emitterar aktier till ägarna i SID Data AB och i utbyte erhåller samtliga aktier i SID Data AB. Emissionen ryms inom det mandat den verkställande ledningen i NEXUS erhållit från bolagsstämman. Mandatet ger en rätt att emittera 10% av utestående antal aktier i samband med förvärv. NEXUS och SID har samarbetat under en tid och funnit att den gemensamma kompetensen har en hög konkurrenskraft och attraherar kunder inom samtliga bearbetade marknader. Parterna kommer dessutom att få en betydande geografisk närvaro i Mellansverige och förväntas expandera kraftigt under den närmaste tiden. " För SID:s del innebär detta att vi får tillgång till en större marknad och att vi kan fokusera på att utveckla vår kompetens inom den tidiga fasen av vår kunds process och verkligen hjälpa kunden att realisera sina visioner" säger Peter Modig, vVD SID Data AB. " För NEXUS del innebär detta att vi kan knyta till oss ytterligare kompetens och ta ett betydligt större ansvar hos våra kunder. Vi får också en ordentlig täckning inom hela mellansverige säger Henrik Halvorsen, vVD NEXUS AB. Fakta om Technology NEXUS AB Technology NEXUS AB (Publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, är specialiserade på lösningar för säker elektronisk kommunikation och utvecklar produkter och lösningar i partnerskap med sina kunder. NEXUS har 120 medarbetare i Linköping, Stockholm, Uppsala, Borlänge och Västerås. 1998 omsatte bolaget c:a 100 Msek med ett resultat om 6 Msek. Mer information finns på www.nexus.se. E-mail : contact@nexus.se Fakta om SID Data AB SID är inriktat mot konsulting och utbildning inom främst industriella system baserade på standardteknik. Personalen arbetar aktivt med kunskapsöverförande konsulting samt processfrågor. E-mail: info@sid-data.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Prenumerera

Dokument & länkar