Technology Nexus AB (publ) tecknar avtal rörande Internet/Extranet- system, säkerhet och arkitektur med SSAB Tunnplåt AB

Technology Nexus AB (publ) tecknar avtal rörande Internet/Extranet- system, säkerhet och arkitektur med SSAB Tunnplåt AB. Technology Nexus AB (publ), noterade på Stockholms Fondbörs O-lista, och SSAB Tunnplåt AB har tecknat ett avtal rörande utvecklingen av SSAB´s marknadskommunikationssystem på Internet/Intranet, inklusive säkerheten i systemet. Dessutom inleds ett långsiktigt samarbete mellan SSAB och Nexus kring en ny utvecklingsmodell rörande säkerhet. Avtalet innebär att Nexus, förutom att utveckla själva systemet, kommer att ta fram säkerhetslösningar och arkitektur för SSAB´s webbsystem, samt kopplingar till interna system i SSAB´s intranet. "Vi ser ett ökat behov från framträdande aktörer inom respektive affärssegment att skapa säkrade affärslösningar som spänner från kunder/partners via Internet in till de traditionella affärssystemen." säger Mats Enquist, Vice VD på Nexus. "Vi kan som partner agera tillsammans med SSAB för att säkra hela affärskedjan". "Nexus är sedan länge en leverantör till SSAB i Borlänge. Med hela Nexus kunskaper runt säkerhet och system kan vi satsa på nya typer av verksamhetsstödjande system. Vi vill vara en föregångare med nya affärssystem, och där kommer Nexus verksamhetskunnande tillsammans med kunnandet kring säkerhet väl till pass. SSAB satsar hårt på säkerhet, och det är en viktig förutsättning för framtidens systemlösningar", säger Jan-Erik Pihl, IT-chef på SSAB Tunnplåt AB. För ytterligare information kontakta; Mats Enquist, vice VD Nexus, 018-17 18 00, 0705 - 93 77 71 Lennart Larsson, Regionchef Nexus Borlänge, 0243-792115, 0706-20 70 88 Jan-Erik Pihl, IT-chef, SSAB Tunnplåt, 0243-70 000 Fakta om Technology NEXUS AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, är specialiserade på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar både mot slutkundsmarknaden, och som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara Nordens ledande partner för säkrade IT-lösningar. Nexus har c:a 160 anställda, med placering i Linköping, Täby, Uppsala, Borlänge, Västerås och Umeå. Mer information finns på www.nexus.se. E-mail : contact@nexus.se Fakta om SSAB Tunnplåt AB SSAB Tunnplåt AB är Nordens största tunnplåtstillverkare och en av de ledande i Europa när det gäller utveckling och tillverkning av höghållfasta stål. SSAB Tunnplåt, som ingår i koncernen SSAB svenskt Stål, omsätter 8,7 miljarder SEK och har ca 4400 anställda i Borlänge, Luleå, Finspång och Ronneby. Dessutom finns dotterbolag i Finland, Danmark, Italien, Nederländerna och Storbritannien. Tillverkningskapaciteten är drygt 2,2 miljoner ton per år. Vi hjälper våra kunder att välja det stål som bäst kan öka deras konkurrenskraft. Vår styrka är produktkvaliteten, leveranssäkerheten och en flexibel teknisk kundservice. Mer information finns på www.ssab.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Prenumerera

Dokument & länkar