Delårsrapport   1/1 – 30/9 2017

Faktureringen under perioden uppgick till 19,0 MSEK (15,9 MSEK), en förbättring med 3,1 MSEK mot föregående år.

Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 0,9 MSEK (- 1,4 MSEK), en förbättring med 2,3 MSEK.  

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -0,7 MSEK (-1,6 MSEK) en förbättring med 0,9 MSEK.

Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,00 SEK (-0,01 SEK) /
238 miljoner aktier (206 miljoner aktier).

Händelse efter perioden:

NFO Drives VD har anställt Catrin Lindqvist som ekonomiansvarig

Resultatet före avskrivningar och finansiella poster är positivt. Våra nya kunder samt ökad fakturering ifrån befintlig kundstock har gett avtryck på resultatet.

Bolaget har ökat försäljningen av sina produkter med ca 16% i jämförelse med samma period 2016. Bolagets kostnadsbesparingar börjar ge rejäl effekt, övriga externa kostnader samt personalkostnader har minskat med -30% jämfört samma period 2016.

Under perioden har även NFO Drives introducerat en ny hemsida med modernt gränssnitt som är väl emottagen av våra kunder.

Under fjärde kvartalet kommer även NFO Drives att börja leverera små serier av den tredje generationen frekvensomriktare.

Bolaget upplever en god efterfrågan och våra marknads- och säljinsatser börjar ge resultat i ökad offertstock.

Styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling och ser fortsatt positivt på bolagets framtid.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport, bokslutskommuniké publiceras den 16 februari 2018.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017. 

Mer information lämnas av:

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709–245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765–270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar