Green & Cool väljer NFO Sinus

Green & Cool har efter en tids utvärdering beslutat att välja den svenska frekvensomriktaren NFO Sinus till sina aggregat för bensinstationer. Beslutet innebär att NFO under de närmaste åren kommer att få leverera omriktare till ett stort antal bensinstationer i England. Den första ordern som nu erhållits uppgår till ca 250 000 kronor.

Green & Cool, som ingår i den amerikanska koncernen UTC (United Technologies Corporation), utvecklar och tillverkar kylanläggningar för bland annat bensinstationer. Man använder idag konventionella frekvensomriktare i sina anläggningar. När det gäller utrustning som levereras till bensinstationer i England ställer myndigheterna krav på att utrustningen inte avger några läckströmmar då dessa bedöms utgöra en stor säkerhetsrisk i den explosiva miljön. Man har därför försökt lösa problemet på olika sätt.

–    Vi har nu testat NFO-tekniken i den aktuella miljön under en tid och har då konstaterat att vi uppfyller myndigheternas krav, säger Micael Antonsson, teknisk chef på Green & Cool. Tack vare det positiva utfallet har företaget beslutat att välja NFOs störningsfria teknik i våra kylanläggningar i bensinstationer på den engelska marknaden.

NFO Drives har goda förhoppningar om att denna affär ska bana väg för ytterligare försäljning inom samma segment.

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post johan.johansson@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar