Melotte Pumptechnology B:V inleder samarbete med NFO Drives AB.

Melotte Pumptechnology B:V kommer att erbjuda NFO Drives störningsfria frekvensomriktare i samband med försäljning av sina pumpar.  Melotte Pumptechnology B:V kommer framför allt ge erbjudandet på sina marknader i Benelux länderna.

Melotte Pumptechnology B:V (”Melotte”) utvecklar, tillverkar och säljer borrhålspumpar. Marknaden är först och främst Beneluxländerna där man bl a i Nederländerna ofta använder grundvatten som kylmedium. I denna applikationen är Melotte marknadsledare. Melotte kommer nu att erbjuda NFO Drives störningsfria frekvensomriktare tillsammans med sin egen unika avancerade pumpteknik. Melotte har länge haft problem med elektromagnetiska störningar och har försök lösa detta med hjälp av dyra skärmade kablar. Med NFO Drives störningsfria frekvensomriktare kan Melotte nu erbjuda sina kunder störningsfri drift utan att använda dyra skärmade kablar. Genom att NFO Drives störningsfria frekvensomriktare inte skapar några lagerströmmar undviks också dyra och besvärliga lagerhaverier.

Samarbetet har precis inletts och parterna bedömer att det kommer att ge effekt på NFO Drives försäljning under andra halvan av 2017.

-      Om allt slår väl ut kommer detta, under 2017, att vara en av våra större kunder avseende större omriktare, säger Johan Braun VD för NFO Drives AB.

Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@nfodrives.se
 

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar