NFO Drives skriver avtal om försäljning i Kina

NFO Drives AB och Shenyang Ankong Technology Co., Ltd. har skrivit avtal om marknadsföring och försäljning av NFO Drives produkter i Kina.

Shenyang Ankong Technology Co., Ltd. tillverkar avancerade apparatskåp till kommersiella byggnader och sjukhus. Fram till 2020 planerar Kina att bygga drygt 8400 nya sjukhus. NFO Drives och Shenyang Ankong Technology Co., Ltd. har identifierat sjukhusens behov av NFO Drives störningsfria frekvensomriktare. Shenyang Ankong Technology Co., Ltd. är redan aktivt i segmentet och ser möjligheten att bygga in NFO störningsfria frekvensomriktare i sina apparatskåp för att erbjuda sjukhusen störningsfri motordrift.

Shenyang Ankong Technology Co., Ltd. kommer att öppna ett försäljningskontor i Beijing för att marknadsföra och sälja NFO Drives störningsfria frekvensomriktare på den kinesiska marknaden. Kinas arbete inom områdena förnybar energi och energibesparing är känt och NFO Drives störningsfria frekvensomriktare passar denna inriktning väl.

Avtal gällande försäljning och etablering av försäljningskontor har nu skrivits på och partnerna bedömer att det kommer att ge effekt på NFO Drives försäljning under 2018.

-      Den kinesiska marknaden är stor och det känns mycket bra att avtalet nu är påskrivet, säger Johan Braun, VD för NFO Drives AB. Avtalet öppnar en viktig marknad för vår teknologi och vi förväntar oss en tydlig effekt på försäljningen under 2018, fortsätter han.

Denna information är sådan information som NFO Drives AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017. 

Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709–245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765–270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar