#18-04 Företrädesemission i Guideline Geo AB

En extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (”Bolaget”) beslutade den 9 februari 2018 om en företrädesemission för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 februari 2018. Avstämningsdag är den 15 februari 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av fyra (4) teckningsrätter. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 5,50 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 19 februari 2018 till och med 5 mars 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 19 februari 2018 till och med den 1 mars 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 19 februari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 13 februari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Guideline Geo TR
Kortnamn: GGEO TR
ISIN-kod: SE0010869867
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: GUIDELINEG/SUBS RTS NL PD
Antal utgivna instrument: 30 020 716
Första dag för handel: 2018-02-19
Sista dag för handel: 2018-03-01
Instrument-ID: 47GQ
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Listningsnamn: Guideline Geo BT
Kortnamn: GGEO BT
ISIN-kod: SE0010869875
CFI-kod: ESNUFR
FISN-kod: GUIDELINEG/SH
Första dag för handel: 2018-02-19
Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande
Instrument-ID: 47GR
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar