#18-06 Förlängd teckningstid och handel med uniträtter i Obducat AB

Styrelsen för Obducat AB (publ) har beslutat om en förlängning av teckningstiden i den nyemission av så kallade units som beslutades av extra bolagsstämman den 19 mars 2018 och som kommunicerats i NGM:s börsmeddelande #18-05. Teckningstiden förlängs med sju dagar vilket innebär att sista dagen i teckningsperioden kommer att vara den 20 april 2018. Tiden för handel med uniträtter förlängs i motsvarande mån vilket innebär att sista dagen för handel med uniträtter kommer att vara den 18 april 2018.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Obducat URB
Kortnamn: OBDU URB
ISIN-kod: SE0011062702
CFI-kod: RSIXXR
FISN-kod: OBDUCAT/SUBS RTS NL PD
Antal utgivna instrument: 48 183 813
Första dag för handel: 2018-03-28
Sista dag för handel: 2018-04-18 (förlängs från 2018-04-11)
Instrument-ID: 498B
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Listningsnamn: Obducat BTUB
Kortnamn: OBDU BTUB
ISIN-kod: SE0011062710
CFI-kod: MCMUXR
FISN-kod: OBDUCAT/UT 8 AK + 3 TO
Första dag för handel: 2018-03-28
Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande
Instrument-ID: 498C
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar