#17- 71 Seafire AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Seafire AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir torsdagen den 16 november 2017.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Seafire
Kortnamn: SEA MTF
ISIN-kod: SE0009779796
Första handelsdag: 2017-11-16
Instrument-id: 42FS
Antal instrument: 4 309 660
Marknad: NMTF
Segment: MST
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar