#17-09 Företrädesemission i Dividend Sweden AB

Årsstämman den 14 februari 2017 i Dividend Sweden AB (publ) beslutade om att genomföra en företrädesemission av högst 27 102 584  nyemitterade uniträtter av serie A och B.

Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 februari 2017. Första dag för handel med bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är därmed den 21 februari 2017. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 22 februari 2017.

Den som på avstämningsdagen den 22 februari 2017 är registrerad som aktieägare av B-aktie erhåller en (1) uniträtt B för varje innehavd B-aktie. Det krävs tre (3) uniträtter B för att teckna en (1) unit B. En betald tecknad unit av serie B  (DIVI MTF BTUB) består av en B-aktie och en teckningsoption B. Teckningskursen för en (1) unit av serie B är 0,85 SEK. Teckning av units ska ske från och med 2017-02-24 till och med 2017-03-15. Handel i uniträtter av serie B äger rum från och med 2017-02-24 till och med 2017-03-13. Ingen organiserad handel kommer att äga rum i uniträtter eller betalda tecknade units av serie A.

Villkor i sammandrag för teckningsoptionen

Teckningsoption B

Två (2) innehavda teckningsoptioner B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kurs 1,70 SEK under perioden 9 - 27 april 2018. Ytterligare information om teckningsoption B kommer att meddelas i separat meddelandeserie.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Dividend Sweden URB

Kortnamn: DIVI MTF URB

ISIN-nummer: SE0009662901

Första dag för handel: 2017-02-24

Sista dag för handel: 2017-03-13

Instrument-ID: 3LUE

Listningsnamn: Dividend Sweden BTUB

Kortnamn: DIVI MTF BTUB

ISIN-nummer: SE0009662919

Första dag för handel: 2017-02-24

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelandeserie

Instrument-ID: 3LUF

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar