#17-29 Företrädesemission i Metallvärden i Sverige AB

En extra bolagsstämma den 11 april i Metallvärden i Sverige AB (”Bolaget”) beslutade om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 april 2017. Första dag för handel med bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 april 2017. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 19 april 2017.

För varje (1) aktie som innehas på avstämnings­dagen erhålls tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskurs är 0,20 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske från och med den 20 april till och med den 4 maj 2017. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 20 april 2017 till och med den 2 maj 2017. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 20 april till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 13 april 2017.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Metallvärden i Sverige TR

Kortnamn: METV MTF TR

ISIN-nummer: SE0009832561

Första dag för handel: 2017-04-20

Sista dag för handel: 2017-05-02

Instrument-ID: 3PXK

Listningsnamn: Metallvärden i Sverige BTA

Kortnamn: METV MTF BTA

ISIN-nummer: SE0009832579

Första dag för handel: 2017-04-20

Sista dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 3PXL

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar