#17-42 Preservia Hyresfastigheter AB noterar preferensaktier på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera preferensaktier i Preservia Hyresfastigheter AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir fredagen den 9 juni 2017.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Preservia Hyresfastigheter PREF 

Kortnamn: PHYR MTF PREF

ISIN-kod: SE0009242019

Första handelsdag: 2017-06-09

Instrument-id: 3T2T

Antal aktier: 144109

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar