#17-44 Information rörande handel med teckningsoptioner i Briox AB

Första dag för handel med teckningsoption Briox TO1 har fastställts till fredagen den 16 juni 2017.

Villkor i sammandrag för teckningsoption Briox TO1 (2017/2018:1)

En (1) teckningsoption Briox TO1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Briox. Teckning av aktie med utnyttjande av teckningsoptionsrätt ska kunna ske under tiden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018.  Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av del volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Information om instrument:

Listningsnamn: Briox TO1

Kortnamn: BRIX MTF TO1

ISIN-nummer: SE0009696735

Första dag för handel: 2017-06-16

Sista dag för handel: 2018-06-13

Instrument-ID: 3TGT

Antal teckningsoptioner: 5 904 630

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar