#17-46 Sensec Holding AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Sensec Holding AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir torsdagen den 22 juni 2017.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Sensec Holding AB 

Kortnamn: SECS MTF

ISIN-kod: SE0009889595

Första handelsdag: 2017-06-22

Instrument-id: 3TU9

Antal aktier: 117127822

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar