#17-66 Information om handel med betalda tecknade aktier i Gold Town Games AB

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 6 november 2017.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Gold Town Games BT
Kortnamn: GTG MTF BT
ISIN-kod: SE0010324335
Sista dag för handel: 2017-11-06 Instrument-ID: 3YJ1
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB
Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar