#17-67 Bublar Group AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna och teckningsoptionerna i Bublar Group AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir måndagen den 6 november 2017.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Bublar Group

Kortnamn: BUBL MTF

ISIN-kod: SE0010270793

Första handelsdag: 2017-11-06

Instrument-id: 425F

Antal instrument: 25 265 445

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Bublar Group TO1

Kortnamn: BUBL MTF TO1

ISIN-kod: SE0010298075

Första handelsdag: 2017-11-06

Instrument-id: 425G

Antal instrument: 11 645 231

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar