#17-70 Upphävt handelsstopp i Sensori AB

Med hänvisning till pressmeddelandet som Sensori AB (”Sensori”), offentliggjorde idag den 6 november 2017 kl 15:00, har NGM-börsen beslutat att handeln för aktierna i Sensori ska återupptas.

Handeln återupptas kl 15:30. Orderläggning kan ske från kl 15:15.

Information angående instrument som omfattas:

Listningsnamn: Sensori

Kortnamn: SORI MTF

ISIN-nummer: SE0007730510

Instrument-ID: 2Y0A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar