#17-77 Byte av CFI-koder på instrument noterade på Nordic MTF

Från och med den 15 december 2017 så kommer instrument noterade hos Nordic Growth Market att få uppdaterade CFI-koder.

För detaljerad information rörande instrumenten på Nordic MTF, vänligen se bifogad excelfil.

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.