#18- 22 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB offentliggjorde den 31 januari 2018 att bolaget har tecknat avtal om en finansieringslösning genom så kallade trancher. I samband med detta erhåller befintliga aktieägare gratis teckningsoptioner.

Sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO2 är den 23 februari 2018. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO2 är den 26 februari 2018. Avstämningsdag är den 27 februari 2018. Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 1 mars 2018.

Villkor i sammandrag för teckningsoptionen:
En (1) teckningsoption av serie TO2 tilldelas för varje heltal om fyrtiosju (47) aktier som innehas per avstämningsdagen. Avrundning sker nedåt.

En (1) innehavd teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 16,30 kr under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer från en och samma optionsinnehavare kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller tre (3) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till ett sammanlagt värde understigande 500 000 kronor kan ske vid sju (7) tillfällen under optionernas löptid om tre (3) år. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:

Måndagen 9 april 2018 till och med fredagen den 20 april 2018
Måndagen 8 oktober 2018 till och med fredagen den 19 oktober 2018
Måndagen 8 april 2019 till och med fredagen den 19 april 2019
Måndagen 7 oktober 2019 till och med fredagen den 18 oktober 2019
Måndagen 6 april 2020 till och med fredagen den 17 april 2020
Måndagen 5 oktober 2020 till och med fredagen den 16 oktober 2020
Måndagen 1 februari 2021 till och med fredagen den 12 februari 2021

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Eyeonid Group TO2
Kortnamn: EOID MTF TO2
ISIN-nummer: SE0010921981
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 202102163
Första dag för handel: 2018-03-01
Sista dag för handel: 2021-02-10
Instrument-ID: 47UL
Antal instrument: 1 689 931
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar