#18-17 Information om sista dag för handel med teckningsoptioner i Prolight Diagnostics

Sista dag för handel med teckningsoptionerna PRLD MTF TO2 har nu fastställts till den 26 februari 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Prolight Diagnostics TO2

Kortnamn: PRLD MTF TO2
ISIN-kod: SE0009268527
FISN-kod: PROLIGHT/OPT RTS 20180228
CFI-kod: RMXXXX
Sista dag för handel: 2018-02-26
Instrument-ID: 3NT6
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar