#18-18 GoldBlue AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna och teckningsoptionerna i GoldBlue AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir onsdagen den 21 februari 2018.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: GoldBlue

Kortnamn: GOLDB MTF

ISIN-kod: SE0009895386

CFI-kod: ESVUFR   

FISN-kod: GOLDBLUE/SH

Första handelsdag: 2018-02-21

Instrument-id: 47MN

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 31 614 167

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: GoldBlue TO1

Kortnamn: GOLDB MTF TO1

ISIN-kod: SE0010547307

CFI-kod: RMXXXX  

FISN-kod: GOLDBLUE/OPT RTS 20190228

Första handelsdag: 2018-02-21

Sista dag för handel. 2019-02-28

Instrument-id: 47MP

Tick size table/liquidity band: A

Antal instrument: 4 418 325

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar