#18-20 Information om sista dag för handel med teckningsoptioner i Nexar Group AB.

Sista dag för handel med teckningsoptionerna NXAR MTF TO1 har nu fastställts till den 26 februari 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Nexar Group TO1

Kortnamn: NXAR MTF TO1

ISIN-kod: SE0009357171

FISN-kod: NEXARGROUP/OPT RTS 20180228

CFI-kod: RMXXXX

Sista dag för handel: 2018-02-26

Instrument-ID: 3S5D

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar