#18-23  Attana AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Attana AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir onsdagen den 7 mars 2018.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Attana

Kortnamn: ATANA MTF

ISIN-kod: SE0010547273

CFI-kod: ESVUFR   

FISN-kod: ATTANA/SH

Första handelsdag: 2018-03-07

Instrument-id: 47UR

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 121 763 501

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar