#18-24 Information rörande handel med betalda tecknade aktier/units samt teckningsoptioner utgivna av Real Holding AB

Bolagsverket har den 21 februari 2018 registrerat den unitemission och den inlösen av preferensaktier som Real Holding i Sverige AB genomförde under november -december 2017. Med anledning av detta har sista handelsdag för betalda tecknade aktier och units fastställts till den 28 februari 2018.

Villkor för teckningsoption TO1B i sammandrag:
En (1) teckningsoption av serie 1B (TO 1B) ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till priset av 0,65 kr/aktie under perioden från och med 8 – 29 maj 2018 samt under perioden 4 – 25 september 2018.


Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 6 mars 2018.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Real Holding BTB
Kortnamn: REAL MTF BTB
ISIN-kod: SE 0010494724
Sista dag för handel: 2018-02-28
FISN-kod: REALHOLDIN/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Instrument-ID: 418T
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding BTU
Kortnamn: REAL MTF BTU
ISIN-kod: SE0010494260
Sista dag för handel: 2018-02-28
FISN-kod: REALHOLDIN/UT 8 AK 4 TO
CFI-kod: MCMUXR
Instrument-ID: 418U
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding TO1B
Kortnamn: REAL MTF TO1B
ISIN-kod: SE0010494369
FISN-kod: REALHOLDIN/OPT RTS 20180925
CFI-kod: RMXXXX
Första dag för handel: 2018-03-06
Sista dag för handel: 2018-09-21
Instrument-ID: 47YB
Tick size table/liquidity band: A
Antal instrument: 48 259 544
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar