#18-40 Information rörande handel med betalda tecknade aktier och teckningsoptioner utgivna av WilLak AB

Emissionen i WilLak AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med WilLak BT har nu fastställts till den 13 april 2018. Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 19 april 2018.

Villkor för teckningsoption Serie 1 (TO1)
Tre (3) teckningsoptioner av serie 1 (TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 kronor från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: WilLak BT
Kortnamn: WIL MTF BT
ISIN-kod: SE0010920868
Sista dag för handel: 2018-04-13
FISN-kod: WILLAK/SH
CFI-kod: ESNUFR
Instrument-ID: 47NF
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: WilLak TO1
Kortnamn: WIL MTF TO1
ISIN-kod: SE0010921825
FISN-kod: WILLAK/OPT RTS 20190215
CFI-kod: RMXXXX
Första dag för handel: 2018-04-19
Sista dag för handel: 2019-02-13
Instrument-ID: 4AEH
Tick size table/liquidity band: A
Antal instrument: 928 571
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar