#18-44 Dividend Sweden AB genomför en sammanläggning av aktier

Vid årsstämman den 24 april 2018 i Dividend Sweden AB beslutades om en sammanläggning av aktier genom vilken tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. 

Sista dag för handel före sammanläggningen är fredagen den 4 maj 2018. Första dag för handel efter sammanläggningen är måndag den 7 maj 2018. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 7 maj 2018 till följd av sammanläggningen.

Sammanläggningen av aktier kommer att innebära en motsvarande omräkning av utestående konvertibler (DIVI MTF KV1B).

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Dividend Sweden B
Kortnamn: DIVI MTF B
ISIN-kod: SE0005397106
Ny ISIN-kod från och med 7 maj 2018: SE0011204858
FISN-kod: DIVIDENDSW/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 33RG
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 106 838 437
Nytt antal instrument från och med 7 maj 2018: 10 683 843
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar