#18-45 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Transiro Int. AB

Emissionen i Transiro Int. AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Transiro Int BT har nu fastställts till den 16 maj 2018.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Transiro Int. BT
Kortnamn: TIRO MTF BT
ISIN-kod: SE0010985077
FISN-kod: TRANSIRO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-03-14
Sista dag för handel: 2018-05-16
Instrument-ID: 48GS
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar