#18-46 Handelsstopp i Computer Innovation i Växjö AB

NGM-börsen har beslutat att stoppa handeln tills vidare för aktier i Computer Innovation i Växjö AB (COMP MTF) som är noterade på Nordic MTF. Handelsstoppet genomförs i enlighet med 11 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i enlighet med 22 kap. 1 § 3 p lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eftersom investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet.

NGM-börsen har informerat Finansinspektionen som enligt 22 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har beslutat att handelsstoppet skall bestå.

I samband med handelsstoppet rensas orderboken i instrumentet nedan:

Listningsnamn: Computer Innovation
Kortnamn: COMP MTF
ISIN-nummer: SE0006424867
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: COMPUTERIN/SH
Instrument-ID: 3A30
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Prenumerera

Dokument & länkar