#18-49 Implementa Hebe AB har bytt namn till Implementa Sol AB

Implementa Hebe AB (IMHE MTF B) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till Implementa Sol AB. Nytt listningsnamn och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med tisdagen den 22 maj 2018. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:
Nytt listningsnamn: Implementa Sol B
Nytt kortnamn: IMSOL MTF B
ISIN-kod: SE0000689978
CFI-kod: ESVUFR
FISN: IMPLEMENTA/SH B
Instrument-ID: 2UXP

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
Alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar