#18-53 Africa Resources AB (publ) noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat om villkorat godkännande för notering av aktierna i Africa Resources AB på Nordic MTF. Första dag för handel är nu fastställd till den 31 maj 2018.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Africa Resources

Kortnamn: AFRI MTF

ISIN-kod: SE0009496482

CFI-kod: ESVUFR   

FISN-kod: AFRICARES/SI

Första handelsdag: 2018-05-31

Instrument-id: 4CM4

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 8 377 588

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar