#18-54 Information rörande utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB för aktieägare i Dividend Sweden AB.

Årsstämman i Dividend Sweden AB beslutade den 24 april 2018 om utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB samt bemyndigande styrelsen att bestämma avstämningsdag för denna utdelning. Utdelningen innebär att aktieägare är berättigade att erhålla en (1) aktie i Vilhelmina Mineral AB för varje sjutton (17) aktier (oavsett aktieslag) i Dividend Sweden AB som man innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsen i Dividend Sweden AB beslutade den 18 maj 2018 att avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 29 maj 2018. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB är den 25 maj 2018. Den 28 maj 2018 handlas Dividend Swedens aktie utan rätt till utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Dividend Sweden B

Nytt kortnamn: DIVI MTF B

ISIN-kod: SE0011204858  

CFI-kod: ESVUFR

FISN: DIVIDENDSW/SH B

Instrument-ID: 33RG

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Alternativt 08-566 390 55. 

Prenumerera

Dokument & länkar