#18-60 Free2move Holding AB genomför en sammanläggning av aktier

Vid årsstämman den 24 maj 2018 i Free2move Holding AB beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.

Sista dag för handel före sammanläggningen är måndagen den 18 juni 2018. Första dag för handel efter sammanläggningen är tisdagen den 19 juni 2018. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 19 juni 2018 till följd av sammanläggningen.

I samband med ovanstående har villkoren för den utestående teckningsoptionsserien Free2move Holding TO3 (”TO3”) omräknats. De omräknade villkoren innebär att det krävs 2 000 teckningsoptioner av serie TO3 för att teckna en ny aktie till kurs 7 kr under perioden 1 – 31 mars 2019.

Orderboken kommer att rensas i samband med sammanläggningen.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Free2move Holding
Kortnamn: F2M MTF
ISIN-kod: SE0001907783
Ny ISIN-kod från och med 19 juni 2018: SE0011414283
FISN-kod: FREE2MOVE/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 5CD
Tick size table/liquidity band: 3
Antal instrument: 6 410 997 228
Nytt antal instrument från och med 19 juni 2018: 6 410 997
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar