#18-61 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i IQS Energi Komfort AB

Emissionen i IQS Energi Komfort AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med IQS Energi Komfort BT har nu fastställts till den 25 juni 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: IQS Energi Komfort BT
Kortnamn: IQS MTF BT
ISIN-kod: SE0011178144
FISN-kod: IQSENERGIK/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-05-04
Sista dag för handel: 2018-06-25
Instrument-ID: 4BGH
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar