#18-68 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Chordate Medical Holding AB

Emissionen i Chordate Medical Holding AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Chordate Medical Holding BTU har nu fastställts till den 12 juli 2018. Första handelsdag för teckningsoptionen (TO1) har fastställts till den 18 juli 2018.

Villkor för teckningsoption Serie 1 (TO1) i sammandrag

Två (2) teckningsoptioner av serie 1 (TO1) medför rätt att under tiden från och med den 1 juni 2019 t.o.m. den 28 juni 2019 teckna en (1) stamaktie till priset 2,50 kr per aktie.

För fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Chordate Medical Holding BTU

Kortnamn: CMH MTF BTU

ISIN-kod: SE0011204486

CFI-kod: MCMUXR

FISN-kod: CHORDATE/UT 1 AK 1 TO

Sista dag för handel: 2018-07-12

Instrument-ID: 4BK8

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Chordate Medical Holding TO1

Kortnamn: CMH MTF TO1

ISIN-nummer: SE0011090901

CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: Chordate/OPT RTS 20190628

Första dag för handel: 2018-07-18

Sista dag för handel: 2019-06-26

Instrument-ID: 4FHK
Tick size table/liquidity band: A

Antal instrument: 11 520 845

Marknad: NMTF

Segment: MST


Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar