Svensk värmepumpsteknik ger försprång i Europa.  Affärsmöjligheter för svenska företag.

www.pressinformation.com


Sverige leder omställningen till förnybar energi i Europa. Sedan 1990-talet har vi i Sverige sänkt vår oljeförbrukning för uppvärmning med 70 % och elförbrukningen för uppvärmning har sänkts med 20 %.
Övergången till värmepumpar är en del av hemligheten.

Övergången till förnyelsebar energi har varit smått osannolik och 2010 installerades den miljonte värmepumpen i landet. Bara under de senaste 10 åren har hälften av Sveriges villaägare skaffat värmepump.
Det har fått stora miljömässiga effekter och siffrorna talar sitt tydliga språk. Sedan 1990-talet har vi i Sverige sänkt vår oljeförbrukning för uppvärmning med 70 % och elförbrukningen för upp­värmning har sänkts med 20 %.


Nu kommer fastigheterna
Under 2011 avtog försäljningstakten till privatpersoner, men ändå såldes fler än 100 000 värmepumpar i landet. Dock fortsatte ökningen när det gäller kommersiella fastigheter där det under 2011 såldes 6 % fler värmepumpar än året före.
Man märker att acceptansen för i synnerhet bergvärme numera är stor även hos de som har stora objekt. Många är rädda för att binda sig med fjärrvärme, och vill ha den framtidsfrihet som värmepumpar innebär.

Svenska värmepumpar möjlighet i EU
Nu har EU beslutat att år 2020 ska minst 20 % av unionens energiförsörjning komma från förnybara energikällor och att vi ska ha en 20 % effektivare energianvändning.
I det läget är det många som tittar på Sverige och på vad vi har gjort för att komma så långt som vi gjort.

– De svenska värmepumpsframgångarna är välkända i Europa idag, säger Kjell Ekermo som är
affärsområdeschef på NIBE Energy Systems.

NIBE har efter förvärvet av Schweitziska Schultess-gruppen, där värmepumpstillverkaren  
Alpha InnoTec ingår, blivit den största europeiska aktöreren när det gäller värmepumpar.

– Man vet att vi ligger längst fram av alla, och man vet att vi har den största tekniska erfarenheten. Dessutom i det kallaste klimatet.

– Det är ingen överdrift att säga att det är ett stort intresse för NIBE i Europa idag. Men jag tror att detta kan ge även helt nya affärsmöjligheter.

Det Kjell syftar på är de svenska installatörernas kunskapsnivå och erfarenhet av värmepumps­teknik.

– Detta är ett område där behovet i Europa är mycket större än kunskapen berättar Kjell.

– Svenska entreprenörer på installationsområdet i kombination med svensk teknik är en stor
vinnare!


För mer information kontakta:

Kjell Ekermo

0433-73 000

E-mail: kjell.ekermo@nibe.se

NIBE Energy Systems

NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter och är störst i Europa inom huvudområdet värmepumpar samt har en marknadsledande position i norra Europa inom området varmvattenberedare.

NIBE Energy Systems ingår i en koncern med NIBE Industrier som moderbolag. NIBE Industrier finns på Stockholmsbörsen sedan 1997 och har liksom NIBE Energy Systems sitt huvudkontor i Markaryd.

Taggar:

Media

Media

Citat

Man vet att vi ligger längst fram av alla, och man vet att vi har den största tekniska erfarenheten. Dessutom i det kallaste klimatet.
Kjell Ekermo