1 miljon Hem-PC levererade till svenska hem

1 miljon Hem-PC levererade till svenska hem Nicator HemPC levererade under onsdagen ett Hem-PC paket till Robert Svensson på Cedergrensvägen 45, Hägersten, som jobbar på AstraZeneca. Därmed har fler än en miljon (1.000.000) Hem-PC levererats till svenska hem under de senaste åren. Enligt Marknadsanalysföretaget IT-Research beräknas två tredje delar, ca 66%, av hushållen ha tillgång till dator vid årets slut, vilket gör Sverige till världens PC tätaste nation. Sedan Hem-PC, infördes efter ett beslut av Riksdagen 1997, har fler än en miljon (1.000.000) levererats till svenska hem. Totalt har två tredjedelar, ca 66%, av Sveriges hushåll nu tillgång till dator. Hem-PC- projektet innebar ett startskott för försäljning till hemmen av datorer. - Jag är oerhört stolt över att idag ha överlämnat den miljonte Hem-PC:n till Robert Svensson. Två tredjedelar av de svenska hushållen kommer att ha tillgång vid årets slut. Det gör Sverige till världens IT-tätaste nation. Sedan Hem-PC reformen infördes 1997 har en miljon hushåll skaffat sig en egen dator. Sverige är idag en av världens främsta nationer inom informationsteknik. Svenska företag ligger i frontlinjen i utnyttjandet av informationsteknik och är ledande inom vissa teknikområden. Det finns ett dokumenterat samband mellan hushållens tillgång till datorer och Sveriges ledande position, säger Björn Rosengren, Näringsminister. - Hem-PC-reformen är den största IT-satsning som genomförts i Norden, vilket gett Sverige världens högsta PC-penetration. Vi passerar nu en miljon levererade persondatorer, säger David Larsson, Marknadsanalytiker IT-Research. Hem-PC innebär att den anställde lånar och hyr ett komplett PC-paket under tre år, därefter kan den anställde antingen köpa utrustningen för ett restvärde eller förnya med ett nytt paket. Ersättningen för paketet sker genom månatligt avdrag på den anställdes bruttolön. För företagen innebär det ett kompetenslyft och samtidigt lägre arbetsgivar- och sociala avgifter. - Vi stödjer på bred front våra medarbetares kompetensutveckling inom IT- området genom att erbjuda våra anställda att låna bra hemdatorutrustning på förmånliga villkor, till nytta och nöje för hela familjen. Medarbetarnas kompetensutveckling gör att vi som företag stärker vår position på marknaden, säger Inge Einarsson, personalchef och projektledare för hemdatorsatsningen inom Astra Zeneca Sverige. Nicator är en av de största aktörerna på den svenska Hem-PC-marknaden och har bland annat levererat till Stockholms stad och landsting, som är den största enskilda hem-affären hittills. - Hem-PC är det största kunskapslyftet för Sverige sedan folkskolan infördes på 1840-talet, säger Bo Axelsson, VD för Nicator HemPC. För ytterligare information: Bo Axelsson, VD Nicator HemPC AB, tel. 031-86 47 00 alt. mobil: 070-927 99 00 eller E-post: bo.axelsson@nicator.se Besök även www.nicator.se eller www.hempc.com Nicator levererar datorer och annan utrustning till större företag och organisationer. Nicator etablerades 1993 och har 50 anställda med en beräknad omsättning på 1 miljard SEK. Nicator har verksamhet i Sverige och Norge samt arbetar via partners i Danmark och Finland. Bland de tillverkare som Nicator anlitar finns Compaq, IBM, Hewlett-Packard, Packard Bell-Nec och Fujitsu-Siemens. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00930/bit0001.pdf

Dokument & länkar