NICOCCINOS NIKOTINPATENT NU GODKÄNT I NYA ZEELAND

Nicoccino AB har meddelats att den Nya Zeeländska patentbyrån nu godkänt bolagets nikotinpatentansökan. Godkännandet publicerades den 30 september och kommer att beviljas inom en tre månaders invändningsperiod om inte tredje part inkommer med invändning mot ansökan.

Nya Zeeland är den andra marknaden att godkänna nikotinpatentet efter Singapores besked i mars tidigare i år.

Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Självklart är det glädjande att se fler marknader tar efter Singapore och godkänner vår nikotinpatentansökan. Detta ger ett ytterligare förstärkt patentskydd och ökar förtroende hos våra aktieägare och internationella intressenter som vi för dialog med”, säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino Holding AB.

Plattformspatentet är sedan tidigare godkänt i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika Israel, Sydkorea och Kanada. Nicoccino AB har lämnat in ansökan för nikotinpatentet i ytterligare fjorton länder samt i EU.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3e okt 2016, kl. 08:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Om oss

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – NicoccinoTM – och produktionen sker via partners. Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser

Prenumerera

Dokument & länkar