Nielsen//NetRatings motsvarar KIA:s rekommendation för panelbaserad mätmetodik

Nielsen//NetRatings motsvarar KIA:s rekommendation för panelbaserad mätmetodik Den 25 september publicerade kommittén för internetannonsering, KIA, en rekommendation för publikmätningar på internet. Nielsen//NetRatings är den enda aktör som motsvarar KIA:s grundläggande metodkrav på panelbaserad mätning. Rekommendationen är ett viktigt led i Nielsen//NetRatings planer på att lansera en jobbpanel vid sidan av den befintliga hempanelen. Branschkommittén KIA:s mål är att ena den svenska internetbranschen kring metoder för mätning och utvärdering av webbanvändningen. Organisationen består av representanter från sajtägare, annonsörer, media, annonsnätverk och mediebyråer. Rekommendationen är efterlängtad, då det idag existerar att antal icke jämförbara metoder för internetmätningar. Nielsen//NetRatings metod svarar mot internetaktörernas krav på hur panelmätningar skall genomföras och hur data skall rapporteras: "Nielsen//NetRatings panelmetod ligger i linje med KIA:s rekommendationer. Det enda som fattas är en jobbpanel", säger Ulf Modigh, ordförande i KIA. För Nielsen//NetRatings är KIA:s rekommendation en bekräftelse på bolagets globalt tillämpade mätmetod: "Den svenska internetbranschens rekommendation är mycket viktig för oss. Vi ser den som ett erkännande av Nielsen//NetRatings mätmetod. När vi vet att den svenska internetbranschen sluter upp bakom KIA:s rekommendationer, börjar vi bygga en jobbpanel i Sverige. Vi tror att det kommer att ske snart och räknar därför med att den kan lanseras redan tidigt våren 2002", säger Andrew Thomas, Nielsen//NetRatings försäljnings- och marknadsdirektör i Europa. Jobbpaneler Nielsen//NetRatings mål är att mäta internetanvändning från alla accesspunkter. Idag mäter företaget internetanvändningen från hemmen i 29 länder och från arbetsplatserna i USA och Australien. Nyligen har arbetsplatspaneler startats i Frankrike och Italien. Före årets slut kommer arbetsplatspaneler att lanseras i England och Tyskland. Därefter kommer successivt allt fler arbetsplatspaneler att tas i bruk. Här har Sverige en hög prioritet. Jämförbara mätningar mellan länder och med TV Nielsen//NetRatings mätmetod för internet är identisk i alla länder vilket gör det möjligt att jämföra surfandet i olika länder när det gäller beteende, demografi m.m. Metoden är dessutom fullt ut jämförbar med den som ACNielsen använt i över 50 år för att mäta tv-tittandet runt om i världen. Fortlöpande utveckling Internetmätningarna kommer fortlöpande att vidareutvecklas för att svara mot nya krav. Nästa steg blir fördjupade demografiska uppgifter med bl.a. internetanvändarnas inkomster. Inom kort kommer också de svenska kunderna att erbjudas ett nytt gränssnitt till Nielsen//NetRatings databas. Alla data från hela världen samlas centralt på www.nielsen- netratings.com. Med ett anpassningsbart gränssnitt kan kunden själv skapa fortlöpande trendrapporter i text och grafer och få effektiva presentationer av demografiska data m.m. KIA:s krav vad gäller panelmätning på internet KIA Nielsen//NetRatings i Sverige Internetuniversum. Andel av Svarar mot KIA:s krav. Benämns befolkningen och antalet individer totalt internetuniversum. i Sverige som har tillgång till internet och varifrån. Mäts från +2 år och omfattar åldersgruppering, sedvanliga demografivariabler m.m. Metod: individbaserad undersökning via telefon. Webbmediets räckvidd. Andel av Svarar mot KIA:s krav. Benämns befolkningen som verkligen besökt aktivt internetuniversum. någon webbplats på internet via browsers. Demografi som ovan. Metod: individbaserad undersökning via panel med teknisk registrering av surfandet. Minst månatlig redovisning. Målgruppsdata. Flera metoder finns Nielsen//NetRatings har sedan som telefonintervjuer. KIA;s sommaren 2000 den största rekommendation är att panelmätning hemanvändarpanelen i Sverige med med teknisk registrering är bäst teknisk registrering. Den omfattar lämpad för att skatta målgruppsdata över 5 000 personer och har byggts för störst möjliga antal för att svara mot högt ställda krav webbplatser och för delar av dessa på representativitet. Mätningarna webbplatser. omfattar ca 600 domäner. Idag KIA:s krav är panelens redovisar Nielsen//NetRatings representativitet är demografier för ca 300 domäner i tillfredsställande och att den är Sverige. I början av 2002 kommer tillräckligt stor för nedbrytningar Nielsen//NetRatings redovisa i målgrupper och att även kvartalsvis aggregerad data vilket webbplatser som inte har så hög innebär demografier för 400-500 besöksfrekvens kan redovisas. domäner. En del i KIA:s krav på Nielsen//NetRatings planerar en målgruppsdata är mätning från alla arbetspanel som svarar mot KIA:s typer av anslutningar. Kravet krav. Den skall börja redovisa innebär hempanel och mätdata från våren 2002. arbetsplatspanel. KIA:s rekommendation finns på Annonsörsföreningens hemsida www.annons.se För ytterligare information kontakta: Andrew Thomas, försäljnings- och marknadsdirektör Europa, ACNielsen eRatings.com Tel: +44 1865 742 742 och + 44 7730 811 323 E-post: andrew.thomas@eratings.com Stefan Forsberg, försäljnings- och marknadschef, Nielsen//NetRatings Sverige Tel 08-453 26 29, 070-311 74 58 stefan.forsberg@eratings.com Statistik från 29 länder: www.nielsen-netratings.com Företagsinfo: www.eRatings.com Om Nielsen//NetRatings Nielsen//NetRatings rapporterar om besökare och annonsering på Internet i 29 länder över världen. Sammanlagt representerar rapporterna 379 miljoner individer, vilket är 88 procent av världens befolkning med tillgång till Internet. Mätningarna samlar realtidsdata från 220 000 individer i främst hemmet. Nielsen//NetRatings använder sig av en unik teknik för att mäta såväl Internetanvändandet som annonsering. Panelmedlemmarna tillåter att information loggas och sparas om vilka sajter de besöker, besökstid m.m. Nielsen//NetRatings bygger på NetRatings datainsamlingsteknik, Nielsen Media Researchs 50 år av erfarenhet från undersökningar och publikmätningar, samt ACNielsens internationellt ledande ställning inom marknadsundersökningar med info från mer än 100 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00560/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar