Scandinavia Online väljer Nielsen//NetRatings för panelbaserade mätningar på Internet i Sverige

Scandinavia Online väljer Nielsen//NetRatings för panelbaserade mätningar på Internet i Sverige Scandinavia Online i Sverige har tecknat avtal kring Nielsen//NetRatings panelmätningar på Internet. Panelmätning är den metod som KIA (Kommittén för internetannonsering) nyligen rekommenderade som branschstandard för mätning av demografi på Internet, dvs vilka som besöker olika sajter. Panelmätning är också den metod som KIA rekommenderar för mätning av webbmediets räckvidd (hur många svenskar som surfar varje månad) och webbuniversum (hur många som har tillgång till Internet). Scandinavia Online är det ledande nordiska internetföretaget med 8,8 miljoner unika besökare (unika browsers) varje månad. I Sverige äger Scandinavia Online den största svenska portalen, Passagen, med 1,1 miljoner unika besökare varje vecka och 2,8 miljoner unika besökare per månad. "Panelbaserade mätningar är den metod som ger mest korrekta uppgifter om internetbesökarnas ålder, kön, utbildning, inkomst och yrke, eftersom informationen samlas in genom teknisk registrering", säger Anders Fährlin, analyschef på Scandinavia Online Passagen och fortsätter: "Det är också den av KIA rekommenderade metoden för att mäta webbmediets räckvidd och hur många som har tillgång till Internet. Nielsen//NetRatings panelmetod svarar mot KIA:s grundläggande metodkrav. När de nu beslutat att sjösätta en arbetspanel, faller den sista brickan på plats och det blir självklart för oss att välja Nielsen//NetRatings som leverantör av panelmätningar." Branschkommittén KIA:s mål är att skapa en branschstandard för mätningar och utvärdering av webbanvändningen i Sverige. Organisationen består av representanter från sajtägare, annonsörer, media, annonsnätverk och mediebyråer. Nielsen//NetRatings panelmätningar i Sverige omfattar ca 600 domäner. Idag redovisar Nielsen//NetRatings demografiuppgifter för ca 300 domäner i Sverige. Hemanvändarpanelen är den största i Sverige med teknisk registrering. Panelen omfattar över 5 000 personer och har byggts för att svara mot marknadens krav på representativitet. I början av 2002 kommer Nielsen//NetRatings att redovisa data för rullande tremånadersperioder, vilket innebär att demografiuppgifter kommer att kunna redovisas för 400-500 svenska domäner. Nyligen har arbetsplatspaneler startats i Frankrike och Italien. Före årets slut kommer arbetsplatspaneler att lanseras i England och Tyskland. I Sverige planeras arbetspanelen vara i drift i slutet av första kvartalet 2002. KIA:s fullständiga rekommendation för publikmätningar på Internet finns på Annonsörsföreningens hemsida www.annons.se För ytterligare information kontakta: Stefan Forsberg, försäljnings- och marknadschef, Nielsen//NetRatings Sverige Tel 08-453 26 29, 070-311 74 58 stefan.forsberg@eratings.com Anders Fährlin, analyschef på Scandinavia Online Passagen Tel 0733 - 30 99 36, anders.fahrlin@scandinaviaonline.se Statistik från 29 länder: www.nielsen-netratings.com Företagsinfo: www.eRatings.com Om Nielsen//NetRatings Nielsen//NetRatings rapporterar om besökare och annonsering på Internet i 29 länder över världen. Sammanlagt representerar rapporterna 379 miljoner individer, vilket är 88 procent av världens befolkning med tillgång till Internet. Mätningarna samlar realtidsdata från 220 000 individer i främst hemmet. Nielsen//NetRatings använder sig av en unik teknik för att mäta såväl Internetanvändandet som annonsering. Panelmedlemmarna tillåter att information loggas och sparas om vilka sajter de besöker, besökstid m.m. Nielsen//NetRatings bygger på NetRatings datainsamlingsteknik, Nielsen Media Researchs 50 år av erfarenhet från undersökningar och publikmätningar, samt ACNielsens internationellt ledande ställning inom marknadsundersökningar med info från mer än 100 länder. Panel- och trafikmätning Sammanställd av: Björn Engwall, Nielsen//NetRatings Panelmätning Trafikmätning · Mäter Internetuniversum · (tillgång till internet) i Sverige, via en månatlig marknadsundersökning · Rapporterar webbmediets · räckvidd (antalet och andelen aktiva webbanvändare i Sverige) · Baseras på en · Baseras på mätning av all representativ svensk hempanel, trafik, svensk som utländsk, kontrollerad robotar, egen interntrafik. Oönskad på följande variabler: trafik kan gallras bort i revision Kön, ålder, utbildning, yrke, hushållsinkomst · User centric: · Site centric: Mäter all Mäter alla sajter som trafik på den egna sajten panelmedlemmarna besöker · Mäter alla delar · Mäter alla delar inom den inom alla sajter egna och andra anslutnas sajter. · Presenterar brutto- och · Presenterar bruttosiffror nettosiffror, baserat på (unika webbläsare) baserat på all panelens (urvalets) trafik trafik · Mäter trafiktal för · Mäter sin egen sajt, och ca 500-600 sajter, ca 300 andra anslutna sajters trafik, statistiskt säkerställda vilkas resultat kommer att och 200- 300 icke statistiskt presenteras i en officiell säkerställda som vägledning. topplista Flera rangordningsmöjligheter · Mäter följande · Mäter inga demografivariabler på demografivariabler ca 350 sajter per månad, och 400-600 med rullande kvartalsmätningar. · Kön · Ålder · Utbildning · Yrke · Inkomst · Ytterligare planeras · Periodicitet: Uppdatering · Periodicitet: Uppdatering via webben en gång /månad via webben flera gånger dag. · Presenterar resultat per · Presenterar resultat per månad eller rullande kvartal månad, vecka, dag och per timme (specialanalyser kan erhållas under dygnet för kortare perioder) · Mäter och presenterar · Mäter och presenterar följande: följande: · Unika besökare · Unika besökare (unika · Tid per person webbläsare) · Antal besök · Besök · Räckvidd i aktivt- och · Sidnedladdningar tillgångsunivers · Tid (per unik besök, per · Pageviews besök, per sidnedladdning) · Pages per person · Frekvens · % pages views · Country of access from browes cash · Region of access · Referring site · Entry & exit site · Destination site · Path analysis · % av totalbesöken till · Lojality kanal/delsajt · Referring domain, · Demografi på kanal/delsajt referring url. som är statistiskt säkerställd · % pages views from browes cash per kanal/delsajt · Banner exponeringar (GIF, JPEG) · Demografi per banner som är statistiskt säkerställd (GIF, JPEG) · Annonsering per företag (GIF, JPEG) · Annonsering per domän (GIF, JPEG) · Brutto- och nettoinformation , unika besökare oavsett property, domän eller unik sajt · Gemensamma unika besökare oavsett property, domän eller unik sajt · Möjliggör optimering av målgrupper · Visar annonsexponeringar · Trafikmätningssystemet och demografi på de som mäter idag ej banners och annonser. exponerats och clickfrekvens från panelister för GIF och JPEG banner och buttons på alla sajter · Visar alla sajter som ens · Visar alla egna sajter som målgrupp besöker och vilka delar besöks, och alla delsajter inom den inom sajterna som målgruppen egna sajten som besökarna attraheras av attraheras av · Visar vad som sker hos · Visar i den kommande konkurrenter nya som gamla, officiella topplistan vad som skett andra branscher, trender, med trafiken hos konkurrenter som dubbeltäckning, nettotäckning, är anslutna till systemet gemensam publik m.m · Identifierar nya parters, · Identifierar sajter, samarbeten för att jobba med delsajter som går bra eller dåligt lojalitet och göra sajten och visar användarmönstren inom attraktivare för besökarna dem. För produktutveckling och för att göra den egna sajten attraktivare. · Utvärdera panelens trafik · Utvärderar all trafik från hos partners och samarbeten partner- och samarbetssajter · Benchmarkmöjligheter mot · andra branscher som lyckats eller misslyckats på internet ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011024BIT01520/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011024BIT01520/bit0001.pdf

Dokument & länkar