Nilar får investering på 100 miljoner kronor från MP Pensions gröna investeringsportfölj Climate Delta

Planerar att fördubbla produktionskapaciteten för att möta ökad efterfrågan
på nästa generations energilagring

Nilar International AB (publ.) *  – svensk tillverkare av batterier och säkra energilagringslösningar – har tagit emot en investering på 100 miljoner kronor från den danska pensionsfonden MP Pensions gröna investeringsportfölj Climate Delta, som en del av fondens C-runda på 150 miljoner kronor. Fram till i dag har Nilar tagit emot investeringar på totalt 600 miljoner kronor. Climate Delta investerar i lovande miljöteknikföretag och gör även andra gröna och hållbara investeringar. Nilar har utvecklat en unik battericellsteknik som möter dagens efterfrågan på pris, prestanda och säkerhet med minimal miljöpåverkan.

Efterfrågan på Nilars energilagringslösningar ökar snabbt till följd av företagets lyckade kundleveranser och framgångar på internationella mässor. Investeringen kommer att användas till att fördubbla Nilars produktionskapacitet på fabriken och utvecklingscentret i Gävle, men också för att utveckla nya produkter och lösningar till flera olika applikationer, såsom energilagring i hemmet, snabb-laddning av elbilar, reservkraftsenheter inom telekom, storskalig lagring av solcellsenergi och integrerade buffertsystem i elnätet.

– Den globala marknaden för energilagringslösningar växer nu med över 30 % per år enligt Bloomberg NEF. Detta pressas upp av den växande intermittenta produktionen av sol- och vindkraft och andra icke-fossila källor, i kombination med en snabbt ökande andel laddningsnätverk för elbilar och växande utmaningar inom elnätsinfrastrukturen. Kraven på lokal energilagring är något som uppmärksammas över hela världen just nu, vilket resulterar i förbättrad motståndskraft i elnäten och minskade koldioxidutsläpp, och vi på Nilar spelar en aktiv roll i detta. Under förra året fulländade vi utvecklingen av våra energilagringslösningar samtidigt som vi stärkte vår närvaro med nya distributionsavtal i Europa och Asien. Detta går hand i hand med att marknaden för energilagring blir alltmer redo och håller på att övergå från en marknad av tidiga användare till en massmarknad, säger Marcus Wigren, vd för Nilar.

Ordförande i Nilars styrelse på Nilar Michael Obermayer, tillägger:
 – Många investerare letar efter innovativa företag med hög potential inom vårt område. Vi är tacksamma över att MP Pensions Climate Delta-portfölj beslutade att göra en så stor investering i Nilar denna runda. Som en långsiktig investerare med starkt fokus på miljöteknikföretag förväntar de sig en mycket hög standard av sina portföljföretag när det gäller att vara miljövänliga och ansvarstagande genom alla delar i produktens livscykel. Climate Delta är den ideala partnern för oss när vi går mot en börsintroduktion.

– Vi gör den här långsiktiga investeringen för att vi tror att investeringar inom miljöteknik och liknande områden kommer att gagna våra medlemmar genom att skapa värde i det långa loppet. Vi anser att Nilars energilagring är konkurrenskraftig och värdesätter att man eliminerar de miljörisker som är förknippade med andra vanligt förekommande batteritekniker. Miljöteknikaspekten sträcker sig även över hela värdekedjan när det gäller produktion, transport och återvinning, vilket är viktigt för oss, säger Jens Munch Holst, vd på MP Pension.

Om MP Pension och Climate Delta:  MP Pension är en dansk pensionsfond med cirka 120 000 medlemmar (med akademisk examen) och förvaltar 14,5 miljarder euro. 2016 bestämde sig MP Pension för att skapa en speciell klimatorienterad portfölj, med namnet Climate Delta, som har som mål att investera i företag som arbetar med lösningar som kompenserar för klimatförändringen eller mildrar konsekvenserna av den klimatförändring som redan pågår. Climate Delta kommer att växa till ungefär 5 % av MP:s förvaltade tillgångar, ca 1,5 miljarder euro.

Om Nilar International AB (publ.)*: Nilar har sitt ursprung i ett Denver-baserat projekt som togs till Sverige 2010 och industrialiserades. Företaget har skapat Nilars unika bipolära batterikoncept och tillhandahåller integrerade system, med allt från battericeller till kompletta smarta energilagringslösningar. Batteriernas bipolära konstruktion ger tillförlitlig lagring och en stabil energiförsörjning från en lättare, säkrare och grönare enhet. Den modulära utformningen tillåter full skalbarhet för att hantera energi och kapacitet i såväl små bostadssystem som storskaliga elanläggningar. Alltsedan ledande experter från batteriindustrin grundade företaget har Nilar velat utmana normerna inom branschen. Med sina två FoU-avdelningar i USA och Sverige har Nilar revolutionerat energi- och strömförsörjningstekniken, såväl som nästa generations högautomatiserade tillverkningsmetoder. Samtidigt som tillverkningen sker i företagets toppmoderna fabrik i Gävle utvecklar företaget sitt ”factory in a box”-koncept för att kunna tillverka batterier nära sina kunder och licensiera sin teknik till tredje part.

För mer information om Nilar kontakta:

Michael Reichel, strategichef, Nilar AB

E-post: michael.reichel@nilar.com

Media:

Ludvig Bouveron, Lupo Design AB

E-post: ludvig@lupodesign.se

För mer information om MP Pension kontakta:

Mogens Holbøll, kommunikationschef, MP Pension

E-post: moh@mppension.dk

* Nilar International AB (publ.), det företag som fick ta emot finansieringen, är moderbolag till Nilar AB, det faktiska tillverkningsföretaget. 

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar