Avnotering av Nilörngruppen

Nilörngruppen AB offentliggjorde den 4 juni 2009 styrelsens beslut om att ansöka om avnotering från OMX Nordiska Börs Stockholm till följd av att huvudägaren AB Traction ökat sitt innehav till ca 63% och att Nilörngruppen inte uppfyller gällande spridningskrav vad gäller antalet aktieägare. NASDAQ OMX Stockholm AB har godkänt Nilörngruppen ABs ansökan och sista dagen för handel på OMX Nordiska Börs är tisdagen den 30 juni 2009. Till följd av avnoteringen kommer tidigare aviserad kvartalsrapport avseende Q2-2009 inte att publiceras. Stockholm den 10 juni 2009 Nilörngruppen AB (publ) Petter Stillström Styrelseordförande För ytterligare information vänligen kontakta: Petter Stillström, styrelseordförande i Nilörngruppen +46 707 47 56 61

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar