Claes af Wetterstedt utses till ordinarie VD och koncernchef för Nilörngruppen

Claes af Wetterstedt utses till ordinarie VD och koncernchef för Nilörngruppen. Han är 46 år, har varit verksam i Nilörn sedan 1989 och är väl förtrogen med koncernen och dess verksamhet. Claes af Wetterstedt har varit tf VD och koncernchef sedan januari i år och dessförinnan VD för Nilörn AB och marknadschef för koncernen. Stockholm den 1 juni 2009 Nilörngruppen AB (publ) Petter Stillström Styrelseordförande För ytterligare information vänligen kontakta: Petter Stillström, styrelseordförande i Nilörngruppen, +46 707 47 56 61

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar