Femtonmånadersrapport 1 juli 1997 - 30 september 1998

FEMTONMÅNADERSRAPPORT 1 JULI 1997 - 30 SEPTEMBER 1998 970701 960701 Belopp i MSEK - 980930 970930 (15 mån) (15 mån) Proforma Nettoomsättning 195,4 141,8 + 38 % Rörelseresultat 18,6 16,5 + 13 % Resultat efter finansiella poster 18,5 15,1 + 22 % Resultat efter skatt 14,4 10,1 + 44 % Nettoomsättningen i koncernen för kalenderåret 1998 (12 månader) beräknas uppgå till cirka 185 MSEK, mot tidigare prognosticerat 190 MSEK. Resultatet efter skatt för räkenskapsåret 1997/98 (18 mån) beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. Motsvarande tal för kalenderåret 1998 (12 mån) uppskattas till cirka 15 MSEK mot tidigare beräknade 20 MSEK. Styrelsens förslag till utdelning kommer att baseras på 18-månadersresultatet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00040/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar