Lägesrapport Nilörngruppen

Halverad aktiekurs och tredubblad omsättning. Nilörngruppens aktie har varit noterad på börsens OTC-lista i ungefär ett och ett halvt år. Under den tiden har kursen nästan halverats samtidigt som bolaget expanderat kraftigt. Omsättningen har jämfört med verksamhetsåret 1996/97 nästan tredubblats. Journalisten Anders Kjäll har intervjuat Claes-Göran Nilsson, VD och koncernchef i Nilörngruppen. Var har egentligen hänt? Vår bransch är mogen, med en volymökning som i princip växer med den ökade klädförsäljningen, lika med BNP eller med ett par procent om året. Nilörngruppens affärsidé är att genom företagsköp öka volymerna. Volym är dock inget självändamål utan det gäller att genom rationaliseringar samtidigt öka marginalerna. Det har historiskt varit möjligt i de förvärv vi genomfört. Men låt oss backa ett steg. Varför har utvecklingen hittills under börsperioden varit så svag? Vid årsskiftet 1997/98, ett par månader innan vi blev börsnoterade, köpte vi ett av de ledande etikettföretagen i Tyskland, Arko Etiketten GmbH. Det var en affär som vi planerat länge och som skulle passa oss perfekt. De identifierade rationaliseringarna i personal handlade om 60 personer, att jämföra med 120 när vi tog över. Men trots att vi hade försäkrat oss om möjligheten att genomföra rationaliseringarna fick vi oväntat hårt motstånd från facket emot oss. Det gick så långt som till domstol. Nilörngruppen vann processen men hade förlorat både tempo och en del kunder på vägen. Vi har inte heller kunnat hämta hem de vinster vi räknat med under denna period. Hur ser det ut idag? Produktiviteten vid den tyska fabriken är idag på uppåtgående. Motgångarna under 1998 medförde dock att en del av kundunderlaget förlorades samtidigt som den tyska marknaden varit på nedåtgående. Ni gjorde ett ännu större förvärv i början av det här året. Hur har det utvecklats? Vi tillträdde brittiska HH Calmon & Co Ltd den 1 februari i år. Det är Storbritanniens ledande etikettillverkare med en omsättning på cirka 120 miljoner kronor. Här har vi ännu inte vidtagit de åtgärder som vi normalt gör i samband med ett köp. Detta hänger samman med att köpeskillingen gjorts beroende av resultatutvecklingen under innevarande år. Nilörngruppen har därför ännu inte managementansvar för Calmon-gruppen, men vi har redan i samband med förvärvet identifierat möjliga åtgärder som skall genomföras nästa år. Och vad är det? Det handlar om det sedvanliga rationaliseringspaketet som visat sig framgångsrikt vid tidigare förvärv: - att införa moderna IT-rutiner - att samordna tillverkningen med övriga fabriker och koncentrera olika etikettkvaliteter till vissa enheter för att få produktionssynergier och ett jämnare utnyttjande av produktionskapaciteten. - att införa våra standardiserade produktionsflöden och metoder som medför kortare ledtider och lägre resursåtgång. Calmon har verksamhet förutom i Storbritannien även i Portugal och via intressebolag i Hongkong, Indien och Dominikanska Republiken. Vad kommer det att betyda för Nilörngruppen? Med en ännu större produktionsapparat kan vi hålla en hög servicegrad gentemot våra kunder. Vi får också lättare att tillmötesgå deras behov i hela världen. Hur beroende är Nilörngruppen av konjunkturen? Förhållandevis lite, vi bedömer att antalet plagg som säljs i butikerna inte sjunker väsentligt i en lågkonjunktur. Däremot köps antagligen fler billiga plagg och färre dyra, vilket gör att antalet etiketter i princip är oförändrat i förhållande till konjunkturen. Finns det något säsongsmönster i branschen? Ja, andra och fjärde kvartalet har alltid varit de bästa. Det finns en tendens till att detta blir än mer tydligt, vilket ställer stora krav på oss att anpassa våra kostnader under de lite lugnare första och tredje kvartalen. Vilka är de viktigaste konkurrenterna? Totalt sett är Nilörn marknadsledande i Europa. Konkurrensbilden är olika från marknad till marknad. I varje större västeuropeiskt land finns ofta ett antal medelstora och ett antal mindre etikettillverkare. Därutöver tillkommer importerande agenter. I Skandinavien, där vi har vår starkaste marknadsposition, kommer den viktigaste konkurrensen från importörer. I volym räknat är Nilörngruppens största enskilda marknad den brittiska. Finns det inte en stor konkurrens från tillverkare i Sydostasien? Visst finns det en betydande konkurrens. Uppfattningen att om produktion sker i Sydostasien så måste etiketten också tillverkas där är en missuppfattning hos folk som inte känner branschen. Ser man på verkliga förhållanden så är en frakt från Hongkong till norra Kina i princip kostnadsneutral med en frakt från Sverige till Kina. Våra kunder anser att det är en fördel att ha närhet till oss, då våra kunder genom snabba beslut att flytta produktion från Sydostasien till Turkiet eller Östeuropa också på ett enkelt sätt erhåller korta leveranstider genom att ändra leveransadressen hos oss. Vidare är det en fördel att kunna erbjuda kunderna en global kvalitetskontroll på deras imageskapande produkter. När når Nilörn de tidigare goda vinstmarginalerna över tio procent? Vi gör det inte i år, men vi känner att riktningen är rätt. Som jag nämnde tidigare utvecklas Arko i Tyskland åt rätt håll, och nästa år skall vi börja integrera Calmongruppen i koncernen. Utvecklingen ser för de närmsta åren mycket lovande ut, även om jag inte ger någon prognos om marginalen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar