Nilörngruppen ansöker om avnotering från OMX Nordiska börs, Small Cap-lista

Styrelsen i Nilörngruppen AB (publ) har idag beslutat att ansöka om avnotering från OMX Nordiska Börs Stockholm. Som tidigare kommunicerats är detta till följd av att huvudägaren Traction AB ökat sitt innehav till ca 63% och att Nilörngruppen inte uppfyller gällande spridningskrav. Sista dagen för handel på OMX Nordiska Börs Stockholm kommer att beslutas i samråd med Nasdaq OMX och kommuniceras i separat pressrelease. Nilörnaktien kommer inte att noteras på någon annan börs. Stockholm den 4 juni 2009 Nilörngruppen AB (publ) Petter Stillström Styrelseordförande För ytterligare information vänligen kontakta: Petter Stillström, styrelseordförande i Nilörngruppen, +46 707 47 56 61

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar